Flex-ydelser på overdraget sygepleje

Flex-ydelser på overdraget sygepleje
Fra 1. oktober 2019 skal der oprettes flex-ydelser ved overdraget sygepleje, hvor borger ikke modtager plejeydelser og borgers overdragede sygeplejeydelser ikke indeholder minutter nok til at ramme minimumstiden for hhv. dagvagt og aftenvagt.

Formålet med flex-ydelser er, at der kan leveres overdraget sygepleje i hjemmeplejen, hvor borger ikke modtager plejeydelser.

Muligheden for flex-ydelse ved overdraget sygepleje, har været et ønske fra både lederne af hjemmeplejen og sundhedsenheden.

Sygeplejerskerne i sundhedsenheden har ansvaret for at oprette flex-ydelser. Borgerkonsulenterne har ansvaret for afslutte flex-ydelser i forbindelse med at nye borger visiteres til pleje. Vejledningen til brug af flex-ydelser fremgår her.

I perioden oktober-november måned 2019 opretter forvaltningen løbende flex-ydelser på de borgere, der allerede har overdragede sygeplejeydelser. Så undgår sygeplejerskerne i sundhedsenheden at bruge tid på at oprette ydelser på disse borgere.

Som leder i sundhedsenheden skal du:

  • Sikre dig, at sygeplejerskerne i sundhedsenheden opretter flex-ydelser.
  • Sikre dig, at borgerkonsulenterne afslutter flex-ydelser.

Som leder af hjemmeplejen skal du:

  • Sikre dig, at ressourcekoordinatorerne i hjemmeplejen er orienteret om flex-ydelser, så de kan planlægge leveringen af dem i CuraPlan.

Har du spørgsmål?
Søg i Loop hvis du har spørgsmål til registreringspraksis eller kontakt Cura Support, hvis du har spørgsmål til beskrivelsen af registreringspraksis på tlf. 51 57 69 31

Kontakt klyngekonsulent i Borgernær Sygepleje Helle Rosendahl, hvis du har faglige spørgsmål til overdraget sygepleje på tlf. 29 20 95 47

Kontakt Økonomikonsulent Kristian Mikkelsen, hvis du har spørgsmål til afregningsmodellen for overdraget sygepleje på tlf. 41 87 46 22