Kursus i kørestole på indkøbsaftale

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Produktområderne vælges ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Ligeledes er der taget udgangspunkt i ønsker fra kursister, der tidligere har deltaget i undervisning på Hjælpemiddelcentret samt direkte henvendelser medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Der er forskellig undervisning i løbet af året, og nu er tiden kommet til nedenstående kurssus:

 
23. oktober 2019: ½ dags undervisning om manuelle og komfortkørestole på indkøbsaftale. Kurset om kørestole henvender sig til dig som borgerkonsulent og ergo- eller fysioterapeut, hvis du er ansat på plejehjem, i hjemmeplejen, en sundhedsenhed eller SOL-hjælpemiddelteam. Tilmelding via Kursusportalen

Undervisningen foregår i Undervisningscentret for Velfærdsteknologi, Sintrupvej 17-19, 8220 Brabrand.