Workshop: Opfølgning på social kapital-måling

Hvert efterår gennemføres en medarbejdermåling i Sundhed og Omsorg (social kapital og trivsel).
Undersøgelsernes resultaterne er vigtige input til det løbende arbejde med trivsel og samarbejde på arbejdspladserne.

Som en del af kompetenceudviklingen for arbejdsmiljøorganisationen, tilbyder HR en workshop som giver redskaber til at arbejde med resultaterne og facilitere drøftelsen med medarbejderne.

Workshoppen er primært rettet mod nye ledere og tillidsvalgte, og andre der ønsker brush up og input til de lokale processer er velkomne.
Endeligt program følger.

Tilmelding sker HER på Kursusportalen

Tid: 11. december kl. 12.30 – 15
Sted: Lokalcenter Holme