Nyt tilbud til borgere med smerter og gangbesvær

AlterG på Vikærgården

Det er nu muligt for borgere i eget hjem at selvtræne på Vikærgården i den vægtaflastende gangtræningsmaskine AlterG, så smerter og gangbesvær mindskes.

Træningen er en del af et projekt, der har til formål at afprøve, om borgere kan træne selv i AlterG, og hvordan det opleves. Desuden undersøger vi, hvordan selvtræningen påvirker gangudholdenhed, mobilitet og livskvalitet. Projektperioden løber til 1. april 2020.

Hvad er AlterG?
AlterG er en træningsteknologi udviklet af NASA. Den består af et par bukser og et gangbånd med et lufttæt kammer omkring. Det er det, der aflaster borgerens vægt.

Hvem kan deltage?
Borgere fra Aarhus Kommune, der har let nedsat gangfunktion eller smerter ved gang. De skal selv kunne betjene maskinen efter indledende introduktion.

Hvad koster det?
Prisen er 30 kr. pr. gang som betales via mobilpay. Borgeren træner i minimum 12 uger, en eller to gange om ugen.
24 x træning = 720 kr.
12 x træning = 360 kr.

Introduktion og opstart
Der er grundig introduktion og test af en fysioterapeut inden opstart. Introduktionen indeholder:

  • Test og samtykke
  • Introduktion til træningen
  • Afprøvning af træning i AlterG
  • Aftørring af redskaber

Selvtræningen
Efter introduktionen starter selvtræningen. Borgeren har 35 minutters effektiv selvtræning inden for de afsatte 45 minutter, så der er tid til at komme ind og ud af maskinen.

Der er træningsmulighed
Mandag til fredag fra kl. 7-8.30, 12.00-13.30 og kl. 15-18.

Borgeren forpligter sig til at deltage i tests før og efter selvtræningsforløbet.

Sted?
Træningssalen i bygning E på Vikærgården, indgang via Lindenborgvej 1, 8240 Risskov.

Pjece til borgere
Der bliver sendt pjecer ud til uddeling i alle områder. Se pjecen her

Kontakt
Udrednings- og Rehabiliteringsteamet på telefon 2920 9570 eller på mail: UG-TVO-MSO-URT@aarhus.dk