Hosea Dutschkes velkomsttale til ledertræf 2019

Kære ledere
Hvor er det dejligt at se jer alle sammen til ledertræf. En dag hvor MSO summer af ledere og ledelse. En dag hvor vi bliver klogere på ledelse, det svære, men også succes og skønhed. En dag hvor vi dyrker ledetrådene, dyrker visionsledelse, ledelsesstile og vores personlige ledelsesgrundlag. En dag hvor vi ser, hvor stærke vi er sammen. For vi er stærke.

Det er også i dag, hvor vi i 1 år har trænet ledelse sammen med Universitetet. Vi har trænet vores personlige ledelsesstile, og skrevet et personligt ledelsesgrundlag. Et år hvor vi er blevet klogere på ledelse – sammen. Og det er ikke altid lige nemt – det der med ledelse. Nogle gange spørger jeg mig selv: Har jeg egentlig været en god leder i dag? Og hvordan har jeg været det?
Det kan godt være en lidt ensom snak at have med sig selv. Derfor er det vigtigt at kalde på hjælp fra lederkollegaer, at kunne vende det svære, og have en varm ryg at læne sig op ad. For ledere er ikke supermennesker, der kan klare alt alene. Og jeg lover at give jer en varm ryg. Når vi som ledere har en varm ryg, er det nemt at give medarbejdere en varm ryg, så de slippes fri; Fri til at blive endnu bedre til at skabe livsglæde og sundhed for borgerne.

Til at understøtte den retning, har vi ledetrådene. En strategi vi har haft i 10 år. 10 år! Og jeg elsker dem stadigvæk, og de er jo også blevet endnu smukkere med årene. Vi har sammen skruet op for hjertet, relationer, adfærd og selvbestemmelsen i dem. Det er godt. Jeg glæder mig til sammen med jer at omsætte og udleve vores visioner. Det gælder i særlig grad, når vi som ledere skal omsætte vores ledetråde til hverdag og daglig praksis.For det er på plejehjemmet, i hjemmeplejen, i sundhedsenhederne, på lokalcentret, og i arbejdet med demens, akut og sundhedsområdet samt i forvaltningen, vi udvikler praksis og skaber rammerne for et bedre liv. Jeg bruger ledetrådene i alt, hvad jeg gør. De store strategiske beslutninger, når vi prioriterer ressourcer, tænker i nye tiltag eller i dagligdagens handlinger. Alt er støbt ud fra ledetrådene, som vi så insisterende holder fast i. Og insisterer vi ikke, så dør vi langsomt. Innover eller krepér. For I kender om noget de udfordringer og problemer, vi står overfor. De er ikke nye men til gengæld kommer der flere og flere af dem. Flere ældre, flere kronikere, borgere med demens og psykiatrien banker på, flere opgaver fra sygehusene, og så skal vi forebygge og styrke sundheden gennem livsglæde, tæt på borgerne.
Det kunne være dødens gab, men for mig er det opskriften på et fantastisk job og en fænomenal arbejdsplads med faglige og menneskelige udfordringer. I verdensklasse. Det er her, vi som ledere viser vejen. Vi spiller på hele klaviaturet. Højt, lavt, innoverer nye toner og måder at gøre tingene på. Vi skal bøje og bruge alle kneb i bogen. Gå til kanten og over, gå på rov og stjæle med arme og ben.
Og så skal vi prale med vores job. For vi er velfærdssamfundets humlebier, der får det hele til at flyve på trods af dilemmaer, udfordringer, ressourcer og stramme kørelister.
Det kræver mod. Mod til at lave fejl sammen. Og det har vi. Masser af mod. Jeg oplever, at MSO har de modigste og sejeste ledere på kloden.
I kan og vil selv. Det er ledelse med vilje. I handler. Jeg vil gerne sammen med jer handle endnu mere med fokus på borgeren.
Hvad er vigtigst for borgeren, er en ledetråd, som vi skal leve helt ud. Og det starter med nærvær. God ledelse er for mig at være nærværende i nuet, være konkret og sammen finde svarene. Present.

Derfor har vi også sat konkrete, ambitiøse mål og store krav op til hinanden i ledetrådene. Det er nok også derfor vi er ledere i MSO. Vi vil mere. Vi vil lykkes. Og vi lykkes hver dag. Det sker når familien spiser med på vores plejehjem. Når der dufter af den lækreste frisklavede mad på alle vores plejehjem. Når frivillige fra Ældre Sagen og Røde Kors kommer forbi. Når kærlighed, besjæling og relationer går hånd i hånd med en faglighed.
Vi lykkes når vi skaber bedre liv for udsatte. Vi lykkes ekstremt godt med at holde borgerne væk, så de kan klare sig selv – i fællesskaber. I gør et fantastisk arbejde her.
Og så banker mit hjerte ekstra hurtigt, når jeg ser selvtrænere svede i tusindvis på vores lokalcentre eller ser borgere i faglige forløb, der gør dem frie til at leve livet uden vores hjælp.
Og så bliver jeg glad, når viden, data og ledelse skaber forbedringer til glæde for borgerne og en attraktiv arbejdsplads.
Det oplever jeg, at I alle gør, hver og en. Jeg vil sammen med jer arbejde benhårdt på at nå målene i vores ledetråde og skabe endnu mere frihed, lighed og kærlighed de næste 10 år.

Jeg går gerne forrest og tager blæsten. Men det går ikke uden jer. Tillid er alt. Og den skabes ved at behandle alle lige og retfærdigt.

Men ledelse er også magt. Altid. Til tider er den usynlig og sker skjult mellem medarbejdere og borgere. Til tider opleves ledelse ikke lige eller retfærdigt. Og derfor skal vi som ledere være særligt bevidste om det i vores egen måde at udøve ledelse på. Den måde vi bruger magten på – smitter nedad.
Vi skal også måles på, om vi lykkes som ledere i de svære situationer med utilfredse borgere og pårørende. Brug jeres magt som ledere til dialog og arbejdsglæde og skab rum til at borgerne oplever selvbestemmelse og ligeværd.
Vi vil derfor fokusere endnu mere på Al magt til borgerne. Vi vil have borgerne med til at finde de rigtige løsninger.
Total borgerinddragelse og samskabelse er et pejlemærke vi vil måles på. For vi er en menneskeorganisation og vi, der er her i dag, ønsker alle at gøre en forskel for mennesker, der har brug for hjælp.
Derfor sætter vi barren endnu højere for god ledelse. For sammen kan vi gøre det. Og det er ikke for sjov. Fremtidens velfærdssamfund kræver det af os. Og vi skal kræve det af os selv. Vi skal fortsat træne i at blive bedre ledere. Træne og handle. Handl.
Så vi gennem ledelse med vilje skaber den sjoveste, sejeste og sundeste arbejdsplads i Danmark. Dermed skaber vi de bedste rammer for livsglæde på vores plejehjem, det gode liv derhjemme og ikke mindst at holde borgerne væk, så de klarer sig selv bedst muligt i meningsfulde fællesskaber.
Det er de ambitiøse mål vi har sat sammen og som gør, at jeg elsker Sundhed og Omsorg.
Jeg er så stolt af at være leder i en organisation, hvor vores fornemmeste mål er at lægge arm med de sværeste opgaver i livet, hjælpe de svageste, styrke sundheden og skabe relationer og fællesskaber for flere i Aarhus.
Men jeg er endnu mere stolt af, at det er dét I gør, hver eneste dag.