Den fælles lederuddannelse: åben for tilmelding

Som leder har du mulighed for at tage diplomuddannelsen ”Den fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune” (DOL). Tilmeldingsfrist 10. december 2019 for grund- og valgmoduler og 1. december 2019 for specialemodulet.

Som leder kan du:

  • Drøfte med din egen leder, om den fælles lederuddannelse er den rette uddannelse for dig. Tilmelding via Kursusportalen.

Læs mere på AarhusIntra