Sosu-assistenter må nu både være forløbsansvarlig og kontaktperson på samme tid

Det gælder for borgere i varigt forløb med betydeligt nedsat funktionsevne. Hvis en sosu-hjælper er kontaktperson i et varigt forløb, hvor borger har betydeligt nedsat funktionsevne, skal en sosu-assistent fortsat være forløbsansvarlig. 

Som leder skal du informere relevante medarbejdere om, at:

  • sosu-assistenter gerne må varetage begge roller som forløbsansvarlig og kontaktperson i varige forløb, hvor borger har betydeligt nedsat funktionsevne
  • i de tilfælde hvor sosu-assistenten har begge roller, skal det registreres i Cura, at sosu-assistenten er forløbsansvarlig. Det er ikke muligt at registrere i Cura, at en medarbejder varetager to roller på samme tid.

Sundhedsfaglig styregruppe har besluttet ændringen på baggrund af en prøvehandling på plejehjemmet Kløvervangen.