Ny instruks: Opgaver ved dødsfald

Den forklarer, hvordan medarbejdere skal handle ved både uventet og forventet dødsfald i borgerens hjem. Særligt vigtigt i instruksen er, at pårørende altid skal orienteres om et dødsfald, uanset om politiet er involveret eller ej. 
Instruksen er for alle medarbejdere, der kommer i borgernes hjem – også plejehjem. 

Som leder skal du:

  • informere dine medarbejdere om den nye instruks. Den ligger både på intranettet og i Loop.