Instruks for fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning er blevet opdateret

Det nye er, at sygehuslægens beslutning gælder – også når borgeren bliver udskrevet til eget hjem. Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet to videoer, som præciserer rolle- og ansvarsfordelingen mellem læge og plejepersonale. 

Som leder skal du:

  • Orientere dine medarbejdere om, at instruksen er blevet opdateret. 

Du finder instruksen på AarhusIntra