Klyngen for sår: To nye vejledninger

95% af alle tryksår kan forebygges, hvis der bliver lavet systematisk risikovurdering og brugt validerede redskaber til screening. Det hjælper sårklyngens to nye vejledninger med. 

Som leder skal du:

  • Sørge for, at dine medarbejdere til at følge de to nye vejledninger “Håndprøven” og “30 graders lejring”
  • Du kan også markere den internationale Stop Tryksår-dag 21. november 

Læs mere i klyngens gruppe på AarhusIntra