Op i tid

Sundhed og Omsorg vil ligesom resten af landet få udfordringer med at ansætte det fornødne personale i fremtiden. Forudsat at vi ikke handler allerede nu.
Vi skal blive endnu bedre til at fastholde medarbejdere, endnu bedre til at rekruttere og bedre til at bruge den arbejdskraft vi har, fuldt ud. 
Angående den sidste indsats har Chefteamet i dag besluttet, at alle stillinger i udgangspunktet bliver opslået som fuldtidsstillinger, ligesom de gør i Aalborg Kommune. 
Lederne skal desuden afsøge, om flere medarbejdere ønsker at komme op i tid eller på fuld tid. Vi skal også gøre opmærksom på de mange positive ting øget arbejdstid betyder, såsom bedre forsørgelsesgrundlag i arbejdslivet og ved pension. Samtidig møder borgerne i endnu højere grad fast personale, som kender borgerne og vores procedurer. 
Direktioner, ledere og forstandere bliver inddraget i det videre arbejde med at finde konkrete løsninger for de kendte udfordringer, der kan være ved vagtplanlægning, opgaver og økonomi. Vi vil især fokusere de fagområder, hvor der er udfordringer med at rekruttere.