Fokus 20 tager afsæt i Fokus 19

Næste års større indsatser i Fokus 20 bliver præget af de gode takter fra i år. Chefteamet har fulgt kursen for programmerne, og direktør Hosea Dutschke forklarer i videoen og interviewet neden for, hvordan det er gået, og hvor vi skal hen.

Se videoen

Chefteamet har forsøgt at fjerne de sten som måtte ligge på vejen, så vi som organisation kan realisere strategien i ledetrådene: 

– Vi er lykkedes med mange af de initiativer, som programmerne i Fokus 19 har skabt. Vi taler om programmer, som indebærer konkrete forandringer, og det kræver tid at implementere i mødet med borgeren i hverdagen. Det kræver adfærdsændringer, vidensdeling og tilpassede arbejdsgange, som vi skal bruge tid på at fortsætte med i 2020, siger Hosea Dutschke. 

Hvad betyder det i forhold til Fokus 20? 

– Chefteam har besluttet, at Fokus 20 i høj grad skal fokusere på at arbejde videre med de samme prioriterede temaer og særlige udfordringer. 

Betyder det, at der ingen ændringer er mod Fokus 20?

– Jo, der sker justeringer af de enkelte spor, og den særlige udfordring “Rekruttering og Fastholdelse” bliver taget ud. Vi ser en stigning i antallet af studerende og vi ønsker, at arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på en anden måde end hidtil. HR vil derfor skabe et nyt program, som ikke er en del af Fokus 20.

– Personligt ser jeg meget frem til, at vi skal arbejde meget mere med ’det første møde med borgeren’. Vi skal se på hvor, hvornår og hvordan, borgeren møder os fra Sundhed og Omsorg, og hvordan dét møde opleves værdifuldt for både borger og medarbejder.  

– Vi vil også arbejde mere med, hvordan vi skaber den gode relation til borgerens familie og nærmeste. Både i forhold til at have den gode dialog og samarbejde med dem, men også i forhold til at ansvarliggøre dem, så vi skaber værdi for borgeren sammen. 

– Og så skal vi dykke ned i de netop offentliggjorte tilfredshedsundersøgelser i hjemmeplejen. Det vil vi gøre for at se på, hvad der gemmer sig bag tallene og hvilke indsatser det kalder på fra os, så vi kan skabe endnu mere værdi for borgerne.

Du kan læse mere om Fokus20 på AarhusIntra, hvor der er også er powerpoints, du kan bruge til at orientere dine medarbejdere.