Fælles ramme for sundhedsklinikkerne

Sundhedsklinikkerne skal være et attraktivt sted, hvor borgeren får den nødvendige hjælp og pleje. De fleste sundhedsklinikker ligger på et lokalcenter, og når borgeren er ved sundhedsklinikken, kan det kombineres med en dejlig frokost i caféen, træning eller et andet af de mange fællesskaber, der er på lokalcentrene.

Chefteamet har besluttet, at vi skal arbejde henimod, at sygepleje af borgerne som udgangspunkt foregår i sundhedsklinikkerne. Derfor skal det også tydeliggøres, hvad der også kan foregå i hjemmet.

Den fælles ramme for sundhedsklinikkerne skal implementeres i et samspil mellem chefteamet, områderne, sundhedsfaglig styregruppe og sundhedsstrategi og forebyggelse i 2020. Det falder også i tråd med Sundhed og Omsorgs arbejde med eskalationspilen og betyder, at vi i endnu højere grad “holder borgerne væk” – en af vores ledetråde. Samtidig sker der også et udviklingsarbejde i sundhedsklinikkerne, hvor de blandt andet vil se på fremtidige målgrupper, mål af effekter og nye mulige udviklingsspor.