Ny instruks for delegering af ordination af ernæringspræparater

Pr. 1. januar 2020. Den nye instruks er kun gældende for plejehjem, som har tilknyttet en klinisk diætist. Instruksen beskriver, hvordan ordinationsretten skal håndteres lokalt. 

Som leder skal du:

  • Sørge for, at dine medarbejdere arbejder efter den nye instruks.

Du finder instruksen på AarhusIntra