Status på sygefravær

Chefteamet har i dag drøftet sygefraværet for 2019. Status er, at sygefraværet er steget marginalt. Fra 12,75 til 12,91 dage pr. fuldtidsansat (eksklusiv elever).

– Vi har en ambition om, at det samlede sygefravær skal falde i Sundhed og Omsorg, så selv om det er en meget beskeden stigning, så giver det anledning til, at vi skal gå sygefraværet efter i sømmene. Vi ved, hvad der virker. Det er systematik. Det er ledelsesmæssig fokus, og det er situationsbestemt håndtering, siger Thune Korsager, vicedirektør.

Sygefraværet er i 2019 generelt steget både i Aarhus Kommune og på landsplan.

– Influenzaepidemier og sæsonudsving kan vi vanskeligt gardere os imod, og selv om vi har et ønske om, at vores kollegaer skal tilbage til arbejdet hurtigst muligt, så skal det samtidig være bedst muligt, siger Thune Korsager og tilføjer, at Sundhed og Omsorgs beskedne stigning også skal ses i lyset af, at 2019 var et år, hvor sygefraværet steg med 0,5 dage pr. fuldtidsansat i hele Aarhus Kommune.

Indsatserne fortsætter i 2020 med sygefraværsprogram og indsatskataloget “Systematisk sygefraværsindsats i MSO”. Desuden er der obligatoriske sygefraværskurser for nye ledere, direktioner drøfter sygefravær på kvartalsmøder, og så bliver der igangsat nye indsatser med sygefraværsprojektet “Nye veje til nærvær”.

Ledere kan se lokale tal i Styringsportalen.