Tidlig opfølgning forebygger genindlæggelser

Satspuljeprojektet “Fælles indsats”, som Sundhed og Omsorg har deltaget i sammen med Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland, er nu afsluttet. Projektet viste blandt andet, at den opfølgning, som kommunale sygeplejersker laver, forebygger genindlæggelser i samme grad, som den opfølgning, der bliver lavet af geriatriske sygeplejersker eller læger fra Aarhus Universitetshospital.  Forstandere og ledere får afrapportering af projektet i eksisterende mødefora. 

Som leder af en sundhedsenhed skal du:

  • Orientere dine sygeplejersker om, at opfølgning efter udskrivelse fortsætter i regi af Forløbsmodellen, og at der ikke længere skal laves opfølgning på borgerens funktionsevne cirka 30 dage efter, at borgeren er blevet udskrevet.
  • Overveje om og eventuelt hvem, der kan deltage i Aarhus Universitetshospitals læringsseminar om projektet 18. februar 12.30-15.00 på AUH. Tilmelding her.

Læs mere om projektet, resultater og se invitation til læringsseminar på AarhusIntra