Katetre og diabeteshjælpemidler: Ny arbejdsdeling mellem Administrativ Service og områderne pr. 1. januar 2020

Ny praksis skal lette det administrative arbejde og skabe en ens praksis i alle områder for de borgere, der får bevilget kateter eller et diabeteshjælpemiddel. 

Fremover er det Administrativ Service, der bevilger katetre og diabeteshjælpemidler, når borgeren er selvhjulpen, det vil sige, når borgeren ikke har brug for hjælp af sundhedspersonale til at bruge katetret eller hjælpemidlet (jf. Serviceloven). Omvendt, så er det fremover lokalområderne, der bevilger katetre og diabeteshjælpemidler, når borgeren ikke er selvhjulpen, det vil sige, når borgeren har brug for hjælp af sundhedspersonale til at bruge dem (jf. Sundhedsloven). 

Som leder skal du:

  • Informere relevante medarbejdere om den nye praksis.

Læs mere om personlige hjælpemidler, herunder en undtagelse vedrørende kateterposer og læs notat med flere detaljer