Systematik og ledelsesfokus skal mindske sygefravær

På rådmandsmødet i dag blev det besluttet, at målet for Sundhed og Omsorg er at ligge under 12 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2021. I 2019 var gennemsnittet 12,9.
Alle områderne går nu i gang med at udarbejde områdespecifikke mål for 2021, og de skal tilsammen ligge under 12 dage.
Det blev også besluttet at sætte en proces i gang for at finde gode mål, der understøtter de tre indsatser, som vi ved har størst effekt på sygefraværet;

a) systematik
b) ledelsesmæssig fokus
c) situationsbetinget håndtering.