“Tid til uddannelse”: Bliv certificeret mentor

Medarbejdere, der gerne vil være eller som allerede er mentor for for eksempel nyansatte kolleger, kolleger der begynder i ekstraordinære ansættelser, integrationsuddannelse og fritidsjob, kan blive certificeret mentor. Det gælder også medarbejdere, som har andre opgaver inden for vejledning.

Uddannelsen er for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og medarbejdere med en professionsbachelor. Den foregår hos SOSU Østjylland – fire hele og to halve dage i perioden 18. marts-22. april. 

Som en del af indsatsen “Tid til uddannelse” har deltidsansatte ret til (og opfordres til) at prøve at gå op i tid under uddannelsesperioden og efterfølgende.

Som leder kan du:

  • Informere relevante medarbejdere om mentoruddannelsen.

Læs mere og tilmeld dig på Kursusportalen