Handleplan for mistanke om video-overvågning

Det gælder både ved mistanke om lyd- og videooptagelser. Proceduren er godkendt i HMU i 2018 og udarbejdet i forlængelse af Aarhus Kommunes fælles retningslinje for Vold, mobning og chikane, vedtaget i FMU februar 2018:

  • Den medarbejder, der registrerer overvågningen skal informere leder – herunder om borger har oplyst om/skiltet med evt. videooptagelse.
  • Leder tager initiativ til dialog med borger, hvor borgers intention med overvågning undersøges. Målet er at stoppe overvågning af hensyn til det gode samarbejde, mens opgaveløsningen pågår. Leder formidler Sundhed og Omsorgs holdning til overvågning og det lovpligtige krav om skiltning.
  • Hvis borger/pårørende ikke ønsker at stoppe video overvågning, eller der er begrundet mistanke om, at den fortsætter trods henstilling – skal det ud fra en konkret vurdering besluttes, om besøg/opgaver kan indstilles, begrænses evt. flyttes til anden lokation
  • Ved behov skal leder skærpe overfor borger, at det kan være ulovligt uden samtykke at optage med formål at offentliggøre eller dele optagelserne med andre.
  • Hvis optagelser er offentliggjort, skal ledelsen tage foranstaltninger til at få det fjernet og understøtte en undersøgelse af, om det er strafbart og en eventuel politianmeldelse.
  • Skal besøg opretholdes trods risiko for overvågning, skal det tydeliggøres i Cura som en del af risikovurderingen. Det gælder både lyd og video.
  • Leder skal sammen med medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentant aftale og beskrive, hvordan tilgangen til den overvågede bolig skal være, og hvordan der sideløbende arbejdes med at finde en mere tilfredsstillende samarbejdsform med borger.

Se hele proceduren