Ny klynge for borgernær tildeling

Chefteamet har i dag vedtaget ny stillingsbeskrivelse og opgavebeskrivelse for borgerkonsulenterne. Samtidig bliver der oprettet en klynge for borgernær tildeling det næste halvandet år.

Det sker efter en evaluering af opgavefordelingen mellem borgerkonsulenter, terapeuter og sygeplejersker i Sundhedsenhederne, terapeuter og sygeplejersker på plejehjem samt SOL.

Klyngeansvaret bliver delt mellem Fællesfunktionen og Område Marselisborg, og der bliver ansat en klyngekonsulent i perioden.

Klyngen har to hovedopgaver. Den første er at implementere faggruppernes rolle og opgave, når der sker tildeling i forløbsmodellen. Den anden opgave er en fortsat udvikling af rammer, retningslinjer og øvrige dokumenter, som danner grundlaget for borgerkonsulenternes arbejde. Klyngekonsulenten skal hjælpe de lokale ledere i områderne.