Information til ledere om coronavirus

Der kan opstå situationer med COVID-19 (Corona-virus), som Aarhus Kommune som arbejdsgiver skal vurdere ansættelsesretligt. Det følgende giver et kort overblik:

En medarbejder, der er syg med COVID-19, har som ved anden egen sygdom ret til at blive hjemme med løn (eller evt. sygedagpenge).

En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med COVID-19, og som efter vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne skal kontakte sin nærmeste leder herom. Såfremt den pågældende ikke er syg, er det KL’s opfattelse, at vi bør pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, såfremt dette er muligt under hensyn til stillingen, arbejdsopgaver, og at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen.

De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæggelse af arbejdet vil her finde anvendelse. Der skal udbetales sædvanlig løn. For medarbejdere, hvor det ikke vil være muligt at arbejde hjemme, vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn.

En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til en person, som er under mistanke for at være smittet/er smittet med COVID-19, og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederne etableres frivillig karantæne (fx hjemmekarantæne), skal kontakte sin nærmeste leder herom. Såfremt den pågældende ikke er syg gælder samme retningslinje som ovenfor.

Personaleledelsen skal kontaktes, hvis der opstår tvivl om, hvordan I skal tackle en situation som skitseret ovenfor.

KL har lavet en nyhed om emnet

Læs i øvrigt mere om corona-virus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

På AarhusIntra kan man følge generel information om corona til alle medarbejdere i Aarhus Kommune ligesom der er en side med særlige forhold for MSO.