Medicinpose skal forebygge medicinfejl

Fra 16. marts skal medarbejdere på alle kommunens plejehjem, i dele af hjemmeplejen i Område Marselisborg og på afdeling 1 på Vikærgården som et forsøg uddele en stofpose (medicinpose) til udvalgte borgere. Medicinposen er særligt til borgere, som tager mange slags medicin, og som ofte bliver indlagt. Den skal bidrage til, at borgeren og sundhedspersonale lettere får et overblik over den medicin, borgeren tager, og dermed minimere risikoen for medicinfejl. 
I denne uge bliver der sendt medicinposer ud til de enheder, der skal udlevere poser. 

Som leder skal du:

  • Sikre dig, at relevante medarbejdere uddeler medicinposer til borgere i målgruppen fra 16. marts (uge 12) og året ud.
  • Sørge for, at der bliver skrevet “Aktuel medicin” og borgerens navn på posen – fx med sprittusch, så det ikke går af i vask. 

Læs mere om blandt andet målgruppe og hvad der skal ske med medicinkasser