Anbefalinger fra samarbejdet med VIVE

Der er gennemført en proces i hjemmeplejen i samarbejde med VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Det har blandt andet ført til følgende anbefalinger:

  • Der skal fremover være ansat en sygeplejerske og en fysio- eller ergoterapeut i hvert område, hvis primære opgave er at understøtte kompetenceudvikling og udviklingstiltag i hjemmeplejen.
  • Der skal etableres en teamstruktur på tværs af sundhedsenheder og hjemmepleje bestående af navngivne medarbejdere. Det skal styrke samarbejdet mellem de to enheder.
  • Der skal foretages nogle justeringer og forenklinger af Forløbsmodellens milepælsmøder/borgerkonferencer. Det skal medføre lavere ressourcetræk og gøre det nemmere at få afholdt møderne.

Læs flere detaljer om anbefalingerne