Bidétsæder på vej på plejehjem

Alle plejehjemsbeboere, der kan have gavn af et bidétsæde med skylle- og tørrefunktion, får det tilbudt i løbet af 2017.

Det har chefteamet besluttet på baggrund af en evaluering i efteråret 2016. Den viste, at 22% af beboerne på plejehjem kan få glæde af et bidétsæde, da det giver dem en øget værdighed at kunne klare toiletbesøg selv eller med mindre hjælp fra personalet.

Evalueringen viste også, at bidétsæder medfører et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. De undgår en række uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og de får mulighed for at tilrettelægge arbejdet mere effektivt.

Center for Frihedsteknologi står for udrulningen af bidétsæder, der kommer til at løbe over hele 2017.

Tidsplanen for lokalområderne er:
• Christiansbjerg: I gang
• Nord: Start februar
• Midt: Start februar
• Syd: Start marts
• Vest: Start marts
• Marselisborg: Start april
• Viby-Højbjerg: Start juni
• Selvejende: Start juli

CFT – Center for Frihedsteknologi – guider plejehjemmene i hele implementeringsforløbet og er i fuld gang med at lave en drejebog. Med den i hånden skulle du gerne kunne finde svar på det meste.

Yderligere information
Inger Kirk Jordansen, Chefkonsulent i Center for Frihedsteknologi, ikj@aarhus.dk.