Hvordan har du det?

Ny undersøgelse af vores allesammens sundhed går i gang i dag. Tidligere undersøgelser viser, at borgernes svar giver konkrete resultater.

Hvordan har du det?

Det spørgsmål får 10.000 aarhusianere stillet i et brev, som de modtog fredag den 3. februar i deres e-Boks eller postkasse. De er hermed en del af den største landsdækkende undersøgelse på sundhedsområdet, som skal kortlægge danskernes sundhedstilstand netop nu.

Spørgsmålene handler om at klarlægge borgernes vaner og om hvilke udfordringer, de har på sundhedsområdet. Når svarene bliver bearbejdet, kan de give en masse input til, hvordan indsatsen på sundhedsområdet skal se ud de kommende år. Både for Folketinget, regionerne og kommunerne.

Der blev gennemført en lignende undersøgelse i 2013, og den gav Sundhed og Omsorg rigtig meget at arbejde videre med. Det blev blandt andet konstateret, at mange er ramt af ensomhed, at der er problemer i socialt udfordrede boligområder,  at nogle grupper har et bedre helbred og længere levetid end andre. Det er vigtig viden, så blandt andet Sundhed og Omsorg kan sætte målrettet ind med vores tilbud.
Møder du borgere, der har problemer med at udfylde spørgeskemaet, kan få hjælp hos Region Midtjyllands borgertelefon: 78 41 43 40.