Organisationstilpasning i Sundhed

Efter drøftelse i Sundhedsudviklings LMU og efterfølgende i Chefteamet har forvaltningschef Kirstine Markvorsen besluttet at foretage en organisationstilpasning af Sundhed.

Her kan du se et diagram over den nye organisering.

Fordelene ved den nye organisering er følgende:

  • Vi videreudvikler den kurs og retning Sundhedsudvikling har skabt og bygger på de mange flotte resultater på sundhedsområdet
  • Vi øger gennemsigtighed, sammenhængs – og beslutningskraften ved fortsat at udvikle os i samarbejde med områderne (herunder klyngetiltag ift. demens- og akutområdet)
  • Vi styrker rehabiliteringsområdet med ekstra ledelseskraft og ruster os til de tiltag vi står over for på Marselisborgcentret (eks. Rehab. 2020)
  • Vi skærper den nye sundhedschefs strategiske fokus åpå bl.a. nationalt samarbejde, tværsektorielt og tværmagistratsligt samarbejde samt på 6-by samarbejdet og i Aarhusklyngen.
  • Vi efterkommer et politisk ønske om at få demensområdet tættere på chefteamet, og ved at flytte Frivillighovedstaden 2018 til Strategi & Udvikling sikrer vi projektet får maksimal opbakning fra de øvrige magistratsafdelinger.
  • Frivilligkoordinatorerne og cafeerne tænkes ind i en fremtidig klyngeorganisering.

Ifht. medarbejderne, følger de så vidt muligt opgaverne.

I forhold til arbejdet med Frivillighovedstad 2018 forankres sekretariatsopgave og bemanding i Strategi & Udvikling, som løser opgaven i en toårig periode med fortsat tæt samarbejde med Sundhed.

To stillinger sendes i opslag til besættelse i 2017. Det drejer sig om hhv. rehabiliteringsleder og sundhedschef. Stillingsbeskrivelser udarbejdes og ansættelsesprocedure indledes.

MED-strukturen fortsætter indtil videre stort set uændret – dog med Kirstine Markvorsen som formand for Akut- og rehabilitering, DemensCentrum Aarhus og Sundhedsstrategisk stab.

Direktionerne, HMU og de berørte LMU’er er blevet orienteret om beslutningen om den tilpassede organisering.