Hvad gør man, når man har spørgsmål til Cura?

Den nye borgerjournal forenkler dokumentationen på sigt, men først skal vi lige lære Cura at kende. Derfor står der et helt korps til rådighed til at hjælpe, hvis man har spørgsmål i den første periode efter go-live.

Når Cura går i luften, er det med et massivt support-setup i ryggen. Rundt omkring i områderne er der ca. 400 såkaldte gule veste (superbrugere, implementeringsagenter og tovholdere), der står klar til at hjælpe. Der er desuden en central Cura-support, som de gule veste kan få hjælp fra, samt en support hos leverandørerne, som Cura-supporten har direkte adgang til. Vi er klar til at løfte overgangen fra Vitae til Cura i samlet flok.

Den overordnede supportstruktur ser således ud:

For at medarbejderne og de gule veste altid ved, hvordan de kan få hjælp, får alle udleveret et lille lommekort, der viser, hvem de kan kontakte om hvad. Disse lommekort er blandt indholdet i Cura Implementeringspakke 2.2, der blev sendt til direktioner og Cura tovholdere i morges.

Hovedoverskrifterne i Pakke 2.2 er følgende:
• Cura e-læring, del 2
• Lommekort, plakater og fysiske gule veste vedr. support i Cura go-live perioden
• Lommekort med en oversigt over ikoner i Cura
• Redskaber til videndeling – både lokalt samt fra gul vest til tovholder til projektgruppen
• Servicelov indsatskatalog
Du skal som leder:
• Orientere dig i
o Pakke 2.2, som findes her I pakken kan du bl.a. se, hvordan du som leder kan få hjælp i Cura go-live perioden
• Sikre at der bliver afsat de nødvendige ressourcer til gennemførsel af e-læringen
• Gennemføre den e-læring, der er henvendt til dig som leder
For yderligere information:

Jane Bitsch Kehlet, kjb@aarhus.dk