Vigtig information til plejepersonalet: RIK er første valg

Den Sundhedsfaglige Styregruppe har besluttet, at der anvendes RIK som første valg, når en borger har brug for hjælp til katerisation.

Beslutningen er taget på baggrund af en indstilling fra kontinenssygeplejerskerne, idet der videnskabeligt ikke er påvist en sammenhæng mellem brug af SIK og udvikling af urinvejsinfektion. Der kan være undtagelser, idet der ved særligt udsatte borgergrupper kan være behov for at benytte dele af SIK-regimet.

RIK er en sygeplejefaglig indsats efter Sundhedsloven, som kan overdrages af sygeplejersker til andre faggrupper i henhold til deres kompetenceniveau, se nedenfor:

  • Social og sundhedshjælpere: RIK er en borgerspecifik kompetence og kan varetages af SSH i stabile og kendte varige forløb
  • Social og sundhedsassistenter: RIK og SIK er en skalkompetence i stabile og delvist forudsigelige borgerforløb
  • Sygeplejersker: I akutte og/eller ustabile borgerforløb

 

Ændringen gælder med indførelsen af CURA den 27.03.17.

Sygeplejeindsatskataloget og Skema 1 – ”Sygeplejeindsatser der kan overdrages til andre personalegrupper” vil blive ændret i henhold til beslutningen. Derudover tilføjes denne praksis til PPS.    

Som leder skal du: Sikre at medarbejderne har kompetencer, som matcher Skema 1

 

Yderligere oplysninger:

Lone Nielsen Sundhedsfaglig konsulent:  D +45 8940 6983  M  +45 5157 6782  E  lni@aarhus.dk

 

FAKTA

RIK = Ren intermitterende katerisation

SIK = Steril intermitterende katerisation