Så langt er vi med Én indgang

Brug for mere tid til implementering

Alle områdernes hovednumre er flyttet og den sidste sundhedsenheds telefon blev netop flyttet i uge 10.

Erfaringerne herfra viser, at det er nødvendigt, at implementeringen strækker sig over noget længere tid, for at projektet bliver en succes – at tilbyde en nemmere, hurtigere og bedre service til borgere og eksterne sundhedsfaglige samarbejdspartnere.

For at kunne sikre den gode betjening er der brug for mere tid til at arbejde med at ’holde borgerne og medarbejderne i Sundhed og Omsorg væk’ fra at ringe eller få dem til at ringe til rette vedkommende i stedet for til Linjen, arbejde med at få håndteringen af henvendelserne til at stemme endnu bedre overens med dagligdagen i områderne og til, at medarbejderne i Linjen kan nå at lære og omsætte al den nye viden til god betjening.

På den baggrund er det besluttet, at samlingen af hjemmeplejens telefoni skal implementeres i efteråret 2017.

”Samtidig er der behov for, at vi fastlægger nogle rammer for telefonkulturen i Sundhed og Omsorg. Det skal være nemmere at komme i kontakt med hinanden internt, og mindst ligeså vigtigt skal borgere kunne komme i kontakt med den/de ledere og medarbejdere, som de har en konkret sag med. Det er derfor besluttet at standardisere områdernes telefonbøger med henblik på, at de skal integreres i kommunens elektroniske telefonbog, og vi arbejder på en indstilling om, at Sundhed og Omsorg skal have en tilgængelighedspolitik,” fortæller kontorchef Jens Lassen, Fællesstaben.

 

For yderligere information, kontakt da:

Sarah Munk Danmark, konsulent, Digitalisering, M: 4185 7683 – E: samd@aarhus.dk