Er du leder og har du signaler på stress?

Aarhus Kommune tilbyder gratis udviklingsforløb

Aarhus Kommune udbyder som forsøg et gratis udviklings- og læringsforløb for ledere på tværs af Aarhus Kommune, der er eller har været ramt af stress.

Indhold og formål

Formålet med kurset er at hjælpe deltagerne til at kunne tage så meget distance til deres arbejdssituation, at de kan bryde uhensigtsmæssige vaner og begynde at gøre noget nyt. Gruppeforløbet er ikke terapi, men tager udgangspunkt i ledernes personlige erfaringer. Det forventes, at gruppedeltagerne er åbne over for at tale om og arbejde med personlige oplevelser og udfordringer.

På forløbet vil deltagerne:

  • Blive introduceret til redskaber/strategier til at håndtere og forebygge egen stress
  • Få mulighed for, i et fortroligt rum, at dele stress-erfaringer med andre kommunale ledere
  • Få fokus på at spotte tidlige stresssymptomer og kunne handle på disse i forhold til både sig selv og medarbejdere
  • Få mulighed for at deltage i en ledernetværksgruppe med henblik på støtte, videndeling og sparring omkring stress

Opstart og omfang

Forløbet starter efter påske og består af to individuelle samtaler med den psykolog, der kører forløbet, samt seks gruppeseancer af 2,5 times varighed.

Målgruppe og tilmelding

Max 12 deltagere. Pladserne fordeles efter først-til-mølleprincippet og under hensyntagen til, at ledere fra samtlige magistratsafdelinger får mulighed for at deltage.

 

Læs mere og tilmeld dig her.