Nye retningslinjer for lokalcenter-busser

Retningslinjerne for brug af lokalcentrenes busser er nu opdaterede, så de afspejler gældende lovgivning og understøtter praksis i områderne. I tillæg er de overordnede takster rettet til, så de er ens på tværs af områderne.

Læs de reviderede retningslinjer for brug af lokalcentrenes busser her.

For yderligere spørgsmål kontakt

Frivilligkoordinatoren i dit område eller Henriette Andersen, Frivillighed og Medborgerskab: henan@aarhus.dk

 

Vi gør opmærksom på, at Skatteministeriet lige nu arbejder på et lovforslag, der skal give tilladelse til, at lokalcenterets busser også må udlånes til frivillige foreninger, klubber m.v. Hvis lovforslaget går igennem, vil retningslinjerne blive opdateret igen.