Cura går ikke i luften på mandag

Efter mange forberedelser står du, dine kollegaer og hele Sundhed og Omsorg klar til at tage imod Cura. Det er derfor med største beklagelse, at vi må meddele, at Cura ikke går i luften på mandag som planlagt.

Denne beslutning er resultatet af et hensyn til, at sikker og stabil service og omsorg over for borgerne altid har første prioritet. Det kan og må ikke underordnes et ønske om at tage et nyt it-system i brug.

Vi har løbende testet på systemet i hele udviklingsfasen. Styregruppen har dog i samråd med vores leverandør valgt at udskyde overgangen til den nye journalløsning, fordi tiden ikke har vist sig tilstrækkelig til at kunne gennemteste, at data fra det gamle til det nye system overføres korrekt. Og er der noget vi ikke har lyst til, så er det at udsætte hele organisationen og borgerne for ufrivilligt at være testere.

Den umiddelbare konsekvens er, at der ikke bliver slukket for VITAE i eftermiddag (fredag 24. marts). Vi fortsætter alle sammen med at anvende VITAE på samme måde som hidtil – indtil vi har en ny go-live dato på plads.

Vi har nu stillet skarpt ind på, sammen med Systematic, at udarbejde en ny plan for, hvornår vi tager Cura i brug. Vi forventer, at denne plan er klar i løbet af få dage, og vi lover at holde jer løbende informeret, så snart vi ved mere.

Det betyder selvfølgelig også, at det planlagte brev til borgerne ikke sendes ud endnu.

Vi er meget bevidste om, at det er stærkt utilfredsstillende at træffe denne beslutning på et tidspunkt, hvor hele Sundhed og Omsorg er klar til og glæder sig til at tage Cura i brug. Vi ved, hvor store gener det giver for alle. Men vi føler os overbeviste om, at alle i Sundhed og Omsorg er enige med os i, at hensynet til borgerne og den omsorg, vi leverer til dem, går forud for alt andet.

 

Har du spørgsmål, kontakt da:

Poul Martin Christensen, Digitaliseringschef i Sundhed og Omsorg.