Lederudviklingsforløb på tværs: Lederes trivsel og håndtering af stress

Hvad

Er du leder, og ønsker du at øge din bevidsthed om, hvordan din ledelse har indflydelse på din og dine medarbejderes trivsel? Så har vi et gratis tilbud til dig. For et par uger siden annoncerede vi her i Det Faglige Hjørne et gratis forløb for ledere i Aarhus Kommune, der er eller har været ramt af stress. Vi kan nu tilbyde endnu et gratis, tværmagistratsligt forløb for ledere. Denne gang er fokus på, hvordan du som leder kan arbejde med trivsel og stressforebyggelse hos dig selv og i dit team.

Hvorfor

Overordnet mål er at blive bevidst om egen ledelse og dennes indflydelse på såvel egen som medarbejdernes trivsel:

  • At deltagerne på baggrund af oplæg om forskning og data beskriver egne ressourcer og barrierer for et robust psykisk arbejdsmiljø.
  • At deltagerne prioriterer 1-2 indsatsområder og opstiller effekt- og læringsprogressionsmål.
  • At deltagerne udvikler konkrete, ambitiøse og realistiske tiltag ift. at skabe bedre balance i lederens og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. At få indsigt i eget drive/motivation for og forestillinger om ledelse og hvorledes dette påvirker/har effekt på egen og andres trivsel.
  • Gennem anvendelse af ledersparringsnetværk på tværs i kommunen at få andre lederes perspektiver på lederrollen og opgaver samt dilemmaer tilknyttet hertil.

Hvordan

På hver mødegang vil der være dialogpræget oplæg og konkrete øvelser, og mellem hver mødegang vil der være små, praksisnære opgaver.

Hvem og hvornår

Forløbet er forbeholdt ledere og der er plads til maksimalt 25 ledere pr. hold. Forløbet starter den 4. september 2017 og strækker sig over fire formiddage.

Læs mere om forløbet og tilmeld dig på Kursusportalen – søg på ‘lederes trivsel og håndtering af stress’

Forløbet ledes af to konsulenter fra Stress- & Trivselsgruppen i Aarhus kommune.

Pris

Der er ikke deltagerbetaling på forløbet, som finansieres af centrale HR-midler.

 

Har du spørgsmål, kontakt da:

Trine Bjerg, trib@aarhus.dk, Arbejdsmiljø & Sygefravær