Nu kan du hente materiale til forebyggelse af tryksår på MSO-Portalen

Tryksårsforebyggelse er et særligt indsatsområde i 2017

Målet er at reducere antallet af tryksår med 50% i 2017 ift. 2015. For 2018 forventes det, at budgetmålet ændres til ”50% reduktion af nyopståede tryksår”. Dette betyder, at reduktionen datamæssigt måles mere nøjagtigt, og at vi derfor bedre kan måle på effekten af de forebyggende indsatser.

I MSO skal vi forebygge, at nye tryksår opstår, og vi skal være effektive i behandlingen af allerede eksisterende tryksår. Al evidens viser, at systematiske arbejdsgange kan forebygge tryksår. En arbejdsgruppe i Kvalitet og Borgersikkerhed har med udgangspunkt i forløbsmodellen testet og udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser i form af flowcharts til at skabe denne systematik.

Ved årsskiftet blev Sårklyngen etableret med ansættelse af sårkonsulenter per 01.03.17. Der vil være et tæt samarbejde mellem Sårklyngen og Kvalitet og Borgersikkerhed ift. at følge og kvalificere data, indsatser og kompetenceudvikling.

Implementering af de tryksårsforebyggende indsatser: I samarbejde med den lokale kvalitetsudvikler og det lokale udvalg for kvalitet og læring vil områderne skulle lave en plan for implementering af de systematiske arbejdsgange. Data vedrørende budgetmålet vil blive fulgt i et samarbejde mellem Sårklyngen, Kvalitet og Borgersikkerhed samt direktionerne.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte din lokale kvalitetsudvikler.

 

MSO kom i 2016 med i ”I Sikre Hænder” inden for to faglige områder: sikker medicinhåndtering og forebyggelse af tryksår. Indsatsen inden for tryksårsområdet sættes i gang i efteråret 2017 i udvalgte pilotenheder. Udgangspunktet herfor vil være de vedtagne arbejdsgange udarbejdet af arbejdsgruppen i Kvalitet og Borgersikkerhed.