Ændret opgavefordeling omkring genoptræning

Fysioterapien, Viby Lokalcenter, Århus

Deltag i workshops og lær mere

Fra 1. maj 2017 sker der en ændring i opgavefordelingen på genoptræningsområdet mellem lokalområderne, Ortopædisk Genoptræningscenter, Aarhus Kommunes Neurocenter og Center for Sundhedsforløb. Fra 1. maj vil nogle af de genoptræningsopgaver efter Sundhedsloven, der varetages af f.eks. Ortopædisk Genoptræningscenter og Neurocentret, skulle varetages i lokalområdet – og omvendt.

Husk at tilmelde dig en af de to workshops (som led i implementering af ændringerne på genoptræningsområdet)

Den 27. april kl. 8.00 – 11.00 (Program)

Den 4. maj kl. 12.00 – 15.00 (Program)

Målgruppen:  Ergo- og fysioterapeuter (samt ledere og evt. en borgerkonsulent) i lokalområdernes sundhedsenheder, på Vikærgården, Center for Sundhedsforløb, Ortopædisk Genoptræningscenter og Neurocentret. Enkelte medarbejdere fra Sundhed og omsorgslinjen er inviteret med.                      

Ergo- og fysioterapeuter ansat på plejehjem varetager i dag allerede alle genoptræningsopgaverne og vil ikke opleve ændringer. Det samme gælder Demenscentrum Aarhus. Medarbejdere herfra er dog også velkomne.

Pris: Deltagelse er gratis. Der bliver serveret kaffe/te, isvand og frugt.

Tilmelding:  Via Kursusportalen (efter ”først-til-mølle-princippet” og seneste tilmelding 1 uge før hver workshop)

Gå ind på aak.plan2learn.dk – log dig på – søg på: Ændret opgavefordeling

 

Ved spørgsmål, kontakt:  

Viceområdechef Majbritt Veise Blohm, leder af Ortopædisk Genoptræningscenter og Neurocentret Gurli Laursen eller chefkonsulent Hanne Linnemann