Afregningen er fortsat baseret på data fra omsorgsjournalen

Black computer keyboard background. Shallow depth of field

Som de fleste af jer er orienteret om på økonomiopfølgningsmøderne i april måned, er prognoserne for afregningen i hjemmeplejen (Hjemmeplejeafregning, Grib Hverdagen-afregning mv.) og belægningsprocenten på plejehjemmene fortsat baseret på registreringer i omsorgsjournalen. Dette fastholdes, indtil CURA går i luften.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokalområdecontroller.