Fælles beklædningsløsning på plads

Berendsen har vundet udbuddet af beklædning i MSO

Et udvalg fra MSO har i samarbejde med Indkøb og Udbud vurderet tilbudsgiveres forslag til en beklædningsløsning, og Berendsen viste sig bedst til at matche MSOs behov og ønsker.

Udvalget bestod af medarbejdere fra de grupper, som selv skal bruge tøjet, og generelt blev alle tilbudsgiveres forslag vurderet som flot, i lækre materialer og tidløst.

MSO har ønsket et relativt bredt udvalg af beklædning for at sikre, at alle kan finde overdele og underdele, som de kan passe. Eksempelvis vil hver medarbejder skulle have 11 underdele, og her kan der vælges mellem fire forskellige par bukser i to dessiner og to nederdele.

Berørte medarbejdere

  • I løbet af maj vil du modtage en sortimentsfolder, hvori den valgte beklædning præsenteres. Der vil også blive oplyst praktiske forhold omkring, hvordan booker en tid til opmåling (Berendsen står for opmålingen og det tager ca. 15 minutter pr. medarbejder og vil foregå et sted i lokalområdet ud fra en allerede fastlagt plan).
  • Berendsen opstiller to giner i hvert lokalområde inden opmålingerne – Her vil man kunne få et godt indtryk af det tilbudte sortiment.
  • Opmålingerne foregår i juni og august (der vil være opsamlingerne senere for dem, som ikke havde mulighed for at deltage i første omgang og for nye medarbejdere)
  • Beklædningen vil blive udleveret til medarbejderne i løbet af foråret/sommeren 2018.

Du kan følge udviklingen på MSOs intranet, hvor der løbende vil komme opdateringer og status på implementeringen af beklædningsløsningen.

(For god ordens skyld: tøjet på tegningen er kun illustrationer og har intet med den aktuelle beklædningsløsning at gøre)