På rov efter lykken

Syv forskere gav inspiration til den lykkelige alderdom på lykkeworkshop

I Sundhed og Omsorg ønsker vi at øge borgernes livskvalitet og skabe en lykkelig alderdom. Derfor søger vi hele tiden ny inspiration og viden – for eksempel fra syv forskere fra Aarhus Universitet, som tirsdag d. 18. april gav ledelsen deres syn på den lykkelige alderdom.

På lykkeworkshoppen forklarede professor i udviklingspsykologi Lars Larsen, hvordan negative holdninger til ældre kan hæmme deres psykiske velbefindende, sociale liv og livsudfoldelse. Fordomme smitter, så de ældre selv tror, at de er svage, og dét forstyrrer muligheden for lykkelige stunder. Han blev suppleret af seniorforsker ved SFI Anika Liversage. Hun opfordrede til fokus på ældre med etnisk minoritetsbaggrund, da de ofte har problemer med det danske sprog og derfor kommer til at leve isoleret. Og endelig provokerede nationaløkonom Christian Bjørnskov ved at spørge, om vi viser de ældre nok tillid. Tillid skaber lykke, og vi skal huske at lytte til borgerne og acceptere deres frihed.

I Sundhed og Omsorgs strategi og ledetråde er et af budskaberne, at vi skal turde gå på rov i andre domæner for at lære af andres måder at håndtere udfordringer på. Forskernes indspark kan udfordre og give nye perspektiver. Sammen med besjælingsindsatsen, forstandermodellen mm. er det vejen til at skabe lykkelige og bedre liv.

Hent inspiration til dit daglige arbejde i de fem ledetråde.