Cura går i luften

Alt er gået i hak, og den nye go-live dato er tirsdag den 6. juni, umiddelbart efter pinse. Det giver os fem uger fra nu til at forberede os ekstra godt på at tage den nye journal i brug.

I den periode har vi planlagt følgende aktiviteter:

Uddannelsesmiljø Alle områder har modtaget et klassesæt tablets til undervisningsbrug. Fra 1. maj etablerer vi et uddannelsesmiljø på disse. Uddannelsesmiljøet kan også tilgås fra pc. Det giver implementeringsagenter, tovholdere og læringsaktivister mulighed for at planlægge lokal uddannelse/vedligehold af kompetencer for superbrugere/øvrige medarbejdere frem mod go-live.

Ekstra kurser

  • Genopfriskningskursus for implementeringsagenter, tovholdere og læringsaktivister- afvikles 2, 5. og 9. maj.
  • Cura Plan: Ekstra kursus i Cura Plan (afvikles 23. og 24. maj) + fire opfølgningsworkshops for kursister, der allerede har været på kursus (17. 18. 19 og 29. maj).
  • Arbejd med sagshåndtering – for borgerkonsulenter/visitator: To kurser af en dag – hhv. den 17 og 18. maj.

Kurserne oprettes på kursusportalen i løbet af i dag.

E-læring og vejledninger Der frigives ny e-læring hhv den 15. og 22. maj og derudover publiceres der løbende vejledninger og arbejdsgangsbeskrivelser – herunder en arbejdsgang for hvordan Plejehjem skal håndtere planlægningsopgaven frem mod at vi har en løsning for Planlægning på plejehjem på plads. Der er fremsendt en oversigt til lokale tovholdere.

Pakke 3 15. maj frigiver vi implementeringspakke 3 med yderligere info om planlægning, supportprocesser og kommunikation frem mod go-live.

Som leder kan du hjælpe ved at sikre:

  • Planlægning af vagtplan for go-live perioden
  • Aftaler med gule-veste om vagtdækning umiddelbart efter go-live.
  • Relevante medarbejdere bliver tilmeldt relevant kursusaktivitet og får gennemført/genopfrisket e-læring.

For yderligere information, kontakt:

Digitaliseringschef Poul Martin Christensen, E poc@aarhus.dk, M 5118 6460