Ros til samarbejdet om at nedbringe antallet af færdigbehandlede patienter

Aarhus Kommune har over årene haft et relativt højt antal færdigbehandlede patienter liggende på hospitalerne.

Derfor har vi sammen haft en plan for at få nedbragt antallet af færdigbehandlede patienter både på kort sigt og lidt længere sigt. Nogle initiativer arbejder vi selv med internt i MSO. Andre samarbejder vi med hospitalet og andre magistratsafdelinger om.

I har strakt Jer langt – og vi kan se, at samarbejdet har båret frugt.

Det er godt for borgerne, at de har fået mulighed for at blive udskrevet fra hospitalet. Siden starten af april 2017 har antallet af færdigbehandlede patienter ligget meget lavt – det vil sige under 5 pr. dag.

Chefteamet vil gerne rose det flotte samarbejde, som Akut- og Rehabilitering har haft med alle områderne.

Med venlig hilsen

Hosea Dutschke