Hvordan styrker vi vores nærdemokrati på lokalcentre og plejehjem?

Kick-off på nærdemokratiet Nye vedtægter på vej for bruger-, beboer- og pårørende-, ældre- og frivilligråd

Omkring 200 personer havde fundet vej til Ceres Arena, da styregruppen bag Slip Kræfterne Fri onsdag aften havde inviteret repræsentanter for de forskellige råd i lokalområderne til en temaaften sammen med områdechefer, forstandere og frivilligkoordinatorer.

Arrangementet var et kick-off i arbejdet med ’Hvordan styrker vi vores nærdemokrati på lokalcentre og plejehjem?’, hvor Sundhed og Omsorgschef Kirstine Markvorsen indledte aftenen med en rammesætning.

I sin tale sagde hun blandt andet:

”Der er ingen tvivl om, at der kommer USIKKERHED – man kan ikke gå fra en mangeårig og velprøvet model til en ny og UPRØVET uden famlende skridt. Men vi bliver nødt til at have mod til at turde og også til at fejle. Ingen skal snøres, lokkes eller manipuleres i dette projekt – men vi skal åbne for en ny forståelse, og vi vil gerne skabe det nye sammen med jer.”  

Efter Kirstine Markvorsens oplæg var der dialog ved bordene, deltagerne var engagerede og gav blandt andet input til vedtægtsændringer for de enkelte råd. Den videre plan er, at rådmanden medio maj træffer beslutning om de nye vedtægter, som herefter vil være rammen for rådsarbejdet lokalt.

Vedtægtsændringer åbner op for mange nye muligheder og der pågår derfor et stykke arbejde i det enkelte område mellem direktion, brugerråd, forstandere og beboer- og pårørenderåd om, hvordan nærdemokratiet skal udfolde sig netop der.

For yderligere information, kontakt:

Lene Søgaard,  Udviklingskonsulent, Sundhedsstaben, M: 51576451 E: lensoe@aarhus.dk