Elevers sygefravær styrtdykker

Gennem længere tid har sosu-elevernes fravær ligger væsentligt højere end det færdiguddannede personales.

Ved udgangen af 2016 havde eleverne fx godt og vel fire sygedage mere end de færdiguddannede.

Men nu er kurven knækket og sygefraværet blandt eleverne styrtdykker. Lige nu er fraværet således lige højt hos begge grupper, som det ses på illustrationen.

”Den positive udvikling er grundlagt af en ihærdig og systematisk indsats af lederne, praktikvejlederne, uddannelseskonsulenterne og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne. Godt gået!” siger forvaltningschef Thune Korsager.

Vil du vide mere om indsatsen, kan du klikke her og se ”Indsatsplan til forebyggelse af sygefravær blandt social- og sundhedselever.”