Gode danskkundskaber er et krav til medarbejderne

Hold øje med, om dit personale mestrer sproget tilstrækkeligt

Vidste du, at Sundhed og Omsorg via danskundervisning til medarbejdere er med til at sikre bedre kommunikation med både borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere

Vores tilbud om opkvalificering i dansk er en mulighed, som mange medarbejdere allerede har benyttet sig af. Tilbagemeldingerne fra de medarbejdere, der deltager i danskkurser og ordblindekurser, er positive.

Dette skal du som leder være opmærksom på:

  • Du skal som leder være opmærksom på ansøgernes danskkundskaber ved rekruttering.
  • Du skal også være opmærksom på nuværendes medarbejderes danskkundskaber til fx MUS-samtaler og kompetenceafklaring.
  • Test og undervisning er frivilligt, men du kan som leder efter en konkret og individuel vurdering kræve, at en medarbejder skal gennemføre begge dele.
  • Da der også stilles flere krav om danskkundskaber i forbindelse med eksempelvis SOSU-uddannelserne, er det også vigtigt, at vi hjælper medarbejdere, der ønsker at videreuddanne sig, i den rigtige retning.

Ønsker du flere oplysninger om dansktilbuddet, kan du finde dem her.

For yderligere information, kontakt:

Camilla W. Reich, Strategi og Udvikling – HR, tlf. 89409784, mail: cwr@aarhus.dk