Justering af organiseringen i Sundhed

Chefgruppen i Sundhed har besluttet at lave en justering af den organisationstilpasning i Sundhed, der trådte i kraft 1. februar 2017. LMU blev præsenteret for justeringen på et ekstraordinært møde 2. maj. Herunder kan du læse mere om de konkrete justeringer:

Center for Sundhedsforløb

Centret placeres under Folkesundhed i Sundhedsstrategi og Forebyggelse. Med justeringen ønsker man at styrke:

  • Et samlet sundhedsfremme- og forebyggelsesområde – vi sikrer fokus på sammenhængen i forløbene for borgerne
  • Sammenhængen mellem Folkesundhed og Medborgerskab og frivilligområdet styrkes – ”Vi holder borgerne væk!”
  • Samlet indsats og strategi for sundhedsfremme og forebyggelse 0-100 år jf. sundhedspolitikken
  • Sammenhæng til partnerskabsaftalerne på medborgerskabsområdet: Fokus på volumen i sundhedsfremme og forebyggelse samt Folkesundhedsområdet

Klik her og se de nye organisationsdiagrammer. Klik på de enkelte kasser for at se flere detaljer.

Yderligere information, kontakt:

Kirstine Markvorsen, Sundhed og Omsorgschef, kimar@aarhus.dk