Samarbejdsaftale på IV-området opsiges fra 15. maj

Patient's hand with infusion set

Ændringer i samarbejdsaftalen mellem Aarhus Universitetshospital og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune om IV-antibiotikabehandling og behandling med isotone væsker fra 15. maj 2017

Sundhed og Omsorg oplever et massivt pres på opgaver, der skal løses hos borgerne både på plejehjem, i regi af sundhedsenhederne, på korttidspladserne (incl. Vikærgården) og i hjemmeplejen. Chefeamet i Sundhed og Omsorg ønsker derfor at foretage ændringer i den nuværende samarbejdsaftale på IV-området. Ændringen gælder også samarbejdet om IV-behandling til børn, mellem Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune, Område Nord og Akutteamet.

  • Fra 15. maj 2017 vil Sundhed og Omsorg ikke længere modtage borgere, der udskrives fra hospitalet til fortsat IV-antibiotikabehandling i eget hjem/plejehjem og på korttidspladser; herunder Vikærgården. Som konsekvens heraf kan borgere ikke modtage kommunal støtte til IV-behandling efter udskrivelse.
  • Der er fortsat mulighed for at varetage IV-antibiotikaopgaver med henblik på at forebygge indlæggelse af borgere. Dette sker i samarbejdet mellem Akutteamet og praktiserende læge/vagtlæge og de relevante hospitalslæger f.eks. på Ældresygdomme og Lungemedicinsk Afdeling. Ovenstående udmelding gælder indtil videre. Aarhus Kommune overvejer samarbejdsaftalen på ny, når en fælles regional aftale foreligger.

Du kan læse hele dokumentet her.

Som leder skal du sikre, at dine medarbejdere får informationen om ændringerne på IV-området fra 15. maj

Yderligere spørgsmål, kontakt:

Kirstine Markvorsen, Sundhed- og Omsorgschef, M: 51 57 62 22