Fast lægetilknytning på plejehjemmene

Information til forstandere i MSO og ledere i de selvejende plejehjem

Det er vigtigt, at der er en tæt relation og samarbejde mellem den praktiserende læge og plejehjemmet, især fordi det skaber større fælles faglighed, samt sikrer bedre og mere trygge borgerforløb. Satspuljepartierne har i satspuljen 2016-2019 afsat midler til gradvist at indføre en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejehjem.

Indhold i ordningen

To elementer:

  • Beboere på plejehjem tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejehjemmet
    • Dækket af sygesikringen
  • Den fast tilknyttede læge yder sundhedsfaglig rådgivning af personalet på plejehjemmet
    • Dækket af satspuljemidler

Det praktiske

Det er forstanderens og lederen af de selvejende plejehjems ansvar at sikre, at den tilknyttede læge yder den rette sundhedsfaglige rådgivning. Timer til den sundhedsfaglige rådgivning er fordelt efter antal plejehjemsbeboere, således at en plejehjemsbeboer udløser 0,6 timers sundhedsfaglig rådgivning årligt.

Den tilknyttede læge skal for hver måned sende en faktura til Sundhedsstrategi og forebyggelse. Timeforbrug til den sundhedsfaglige rådgivning godkendes hos forstanderen eller lederen af det selvejende plejehjem en gang årligt.

Hvis plejehjemsbeboeren skifter til den fast tilknyttede læge ved indflytning, er skiftet gratis. Sker det derimod ikke ved indflytningen, skal beboeren betale 190 kr. i gebyr til nyt sygesikringsbevis. Information om hvilket lægehus, der er tilknyttet det enkelte plejehjem, bliver sendt til den enkelte leder/forstander med kopi til områdecheferne.

Processen

I starten af juni behandler Kommunalt Lægeligt Udvalg

  • Idekatalog for sundhedsfaglig rådgivning. Sendes herefter til inspiration til læger, forstandere og ledere i selvejende plejehjem. Brug gerne de lokale udvalg for kvalitet og læring i sparring om indholdet af den sundhedsfaglige rådgivning
  • Ramme for lokal opstart af ordningen for at sikre et fælles udgangspunkt. Der lægges op til, at der afholdes lokale opstartsmøder mellem de(n) tilknyttede læge(r), og plejehjemmet. Yderligere information herom vil I få tilsendt.

Kontakt

Ansvarlig: Otto Ohrt, Konstitueret Sundhedschef.

Yderligere information, spørgsmål eller behov for understøttelse ved opstart af ordningen: Katrine Dennak, Sundhedsstrategisk Konsulent, E: deka@aarhus.dk,;M: 41 87 35 89