Ny klippekortsordning på plejehjem

Chris Nunan Photography

Sommeren 2016 blev en klippekortsordning for plejehjem introduceret, hvor alle beboere har fået en halv time hver anden uge. Midler til klippekortet er hidtil kommet fra Værdighedsmilliarden. Fra 2017 har Aarhus Kommune fået særlige klippekortsmidler fra Finansloven. Det betyder, at borgere på plejehjem fremover tilbydes et ugentligt klip. Det betyder også, at brugen af klip på plejehjem skal registreres efter fælles retningslinjer. Derfor modtager forstanderne hurtigst muligt et skema til registrering af brug af klip. Fra 2018 vil der komme en registreringsløsning i CURA.

Klippekortsordningen trådte i kraft 1. april, men da Aarhus Kommune først har modtaget tilsagn om puljen midt i april, skal registrering af brugte klip siden 1. april ske med tilbagevirkende kraft. Budgettet udmøntes, så det er tilgængeligt fra og med økonomiopfølgningsmøderne i juni måned 2017.

På Portalen bliver der lagt en vejledning til registrering, og der er afsat en halv time om ugen pr. plejehjem til administration af puljen i 2017 og 2018.

Beboere, der har sparet klip op i den gamle ordning har fortsat disse klip til gode. Udgifter til disse klip findes allerede i plejehjemmets budget og skal tages herfra. Klip brugt efter 1. april samt de ekstra klip beboerne har haft ret til fra 1. april registreres i skemaet og betales af den nye pulje.

Kommunikationsindsats

Der skal igangsættes en kommunikationsindsats i forbindelse med opstart af den nye ordning, så beboere og personale oplyses om, at der nu er et klip til hver uge. Der er derfor afsat et særligt opstartsklip (alle beboere) til et besøg, hvor brugen af beboerens klippekort drøftes fremadrettet. Opstartsbesøg og snakken om klippekortet skal også indgå i forbindelse med indflytning. Ønsker beboeren ikke at anvende sit klippekort, skal det registreres, så klippene kan komme andre beboere til gode.

Formålet med besøget er at fortælle beboeren om retten til et klippekort med et klip om ugen, og samtidig få flere til at bruge klippekortet mere systematisk. For eksempel kan en beboer bruge sit klip på en ugentlig aktivitet eller spare op til en gang om måneden at komme en længere tur ud i naturen.

Dialog med beboer-pårørenderåd

Der bliver trykt en ny pjece om klippekort på plejehjem med ændringen til et ugentligt klip, som uddeles ved opstartsbesøget. Papirklippekortet, som beboeren hidtil har haft, udgår.

Derudover inddrages beboer-pårørenderåd i en dialog omkring brugen af eventuelle overskydende midler for at sikre, at alle midler kommer beboerne mest muligt til gode. Der følges op på de aftaler, der indgås mellem forstander og beboer-pårørenderåd, når der gøres status på ordningen til september.