Klippekort i hjemmeplejen

I sommeren 2015 indførte Aarhus Kommune klippekort i hjemmeplejen, som giver borgere i den udvalgte målgruppe ret til en halv times ekstra hjælp om ugen. For at sikre, at alle borgerne får mest mulig glæde af deres klippekort igangsættes en ny kommunikationsindsats. I den forbindelse genoptrykkes pjecen, og den sendes ud til borgerne sammen med et brev med opfordring til at bruge klippekortet.

Chefteamet har besluttet en målsætning om, at mindst 80 % af klippene skal bruges på individuelle klip i hjemmeplejen. Der vil blive fulgt op på målopfyldelsen for hvert team i en regelmæssig status til chefteamet.