”Start hos borgeren” starter 1. september

Følg det på MSO-Portalen

Fra 1. september 2017 skal hjemmeplejen starte hos borgeren. Det betyder, at der ikke længere holdes møde ved vagtens start. De medarbejdere, der har mulighed for det, kører direkte hjemmefra hen til første borger på deres køreliste, og her begynder deres vagt.

Når hjemmeplejen starter hos borgeren, er det for at udnytte tiden bedre, bl.a. fordi der er mange plejeopgaver om morgenen. Det vil samtidig give en roligere start på vagten for medarbejderne, fordi de ikke skal forholde sig til en masse informationer og undgår eventuelle forsinkelser i forbindelse med koordineringsmødet.

Når morgenmødes flyttes, bliver det muligt at udvikle mødestrukturen og kvalificere møder i hjemmeplejen. Der skal tages stilling til, hvor det er bedst at placere møder i løbet af vagten og ugen, om mødetiden skal samles til længere møder, og om der skal udvikles på indholdet.

Områderne er blevet bedt om at tage afsæt i Rammen for implementering til planlægning af Start hos borgeren. På et temamøde 31. maj bliver du præsenteret for “Start hos borgeren” og du får lejlighed til at drøfte indsatsen med dine kolleger og arbejdsmiljørepræsentanter fra områderne.

Det anbefales, at hvert team får talt om de spørgsmål, der fylder. Du kan finde en liste over centrale spørgsmål til inspiration sidst i Rammen for implementering.

Du vil kunne følge arbejdet med at implementere “Start hos borgeren” på MSO-Portalen, bl.a. i en række orienteringer, der bliver lagt på hen over foråret og sommeren.